به سایت پذیرش دانشگاه علوم پزشکی شیراز خوش آمدید

قابل توجه دانشجويان جديدالورود

جزييات ثبت نام متعاقبا از طريق اين سايت اطلاع رساني مي شود.

قابل توجه تمامي متقاضيان ثبت نام در سيستمهاي  پذيرش دانشجو

مشخصات فايل اسکن شده عکس 4*3 :
1 - قبل از اسکن، اسکنر خود را روي 300dpi تنظيم نماييد.
2 - حجم فايل اسکن شده کمتر از 50 کيلو بايت باشد.
3 - ابعاد عکس: عرض بين300 الي 500  و طول بين 400 الي 600 پيکسل باشد.

قابل توجه داوطلبان مرد:

فرم درخواست معافيت تحصيلي دانشجويان مشمول موجود در همين سامانه را تکميل و سپس پرينت گرفته و هنگام ثبت نام حضوري جهت مهر و امضاء به آموزش دانشکده تحويل نماييد.